OUR MANAGEMENT TEAM


OUR TEAM


Central Management Team
CEO & Project Director Mr. H.L GUPTA
Executive Director Mrs. MANJU GUPTA
Examination Director Mrs. RAZIYA SHAHEEN
Central Media Director & HOD Mr. A.D.GUPTA
Central Team Manager Mr. DEEPENDRA GUPTA
Central Regional Manager Mr. MUSHAHID RAJA KHAN
State Managers
Uttar Pradesh & Uttra Khand Mr. Umesh Barnwal
Rajasthan & Haryana Mr. Sunil Arora
Madhya Pradesh Mr. Liyakat Khan
Madhya Pradesh & Chhattisgarh Mr. Balkishan Vishwakarma
Gujrat & Punjab Mr. Mushahid Raja Khan
North East States Mr. Deependra Gupta
Maharashtra Mr. Ratnakar Sharma
Bihar Mr. Rahul Gupta
Himanchal Pradesh Mr. Kamlesh Gupta
West Bengal Mr. Dev Agrahari
Area Team
Mr. Manoj Kumar
Mr. Udai Singh
Mr. Brijesh Barnwal
Mr. Rajan Tiwari
Mr. Sandeep Kumar
Mr. Gautam Kumar
Mr. Vivek Sharma
Mr. Shubham Sharma
Mr. Atul Misra
Mr. Ajay Kumar
Mr. Ranjeet Kumar
Mr. Sachin Kumar
Mr. Amar Jeet
Mr. Rahul Sharma
Mr. Pawan Gupta
Mr. Saurabh Singh
Mr. Shivam Kapoor
Mr. Nayan Bose
Mr. Kripa Shankar Tiwari